Coaching & Development

Toegevoegde waarde trainen en coachen?

Wat is de toegevoegde waarde van trainen of coachen?

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van trainen of coachen? Is die er wel of is het weg gegooid geld? Je ziet allerlei trainingbureaus tools ontwikkelen om het rendement van de training te kunnen meten. Het rendement ligt niet alleen bij de trainer of coach maar zeker ook bij de getrainde of gecoachte persoon(en).

Trainingtrajecten: Bewustwording, kennis overdracht vaardigheden ontwikkelen

Uiteindelijk is het doel van de meeste training- of coachingtrajecten niets meer dan bewustwording, kennis overdracht en vaardigheden ontwikkelen. Echter, het is net als na een paar rijlessen. Je weet wel hoe het moet, maar je hebt nog veel ervaring nodig om er ook echt goed in te worden. Daar houden veel mensen onvoldoende rekening mee.

Malcolm Gladwell zegt in zijn boek ‘Uitblinkers’, dat prestaties mensen meestal niet komen aanwaaien. De omstandigheden moeten gunstig zijn, maar de persoon moet ook de nodige uren oefenen om ergens in te kunnen uitblinken.

De grote vraag is, gunnen mensen zichzelf of anderen wel deze oefentijd? Zo niet, dan heeft trainen en coachen inderdaad weinig zin. Het rendement van een training- of coachingtraject, is afhankelijk van wat de persoon ermee doet en of de omgeving stimuleert en faciliteert.

Er is wel eens een medewerker enthousiast terug gekomen van een training, vol goede moed om iets met het geleerde te gaan doen. Echter deze medewerker is als enige enthousiast, wordt niet door anderen begrepen, voelt zich als roepende in de woestijn en inderdaad, binnen korte tijd is het enthousiasme verdwenen en wordt er niets meer met het geleerde gedaan. Het resultaat is een teleurgestelde medewerker en trainingen krijgen hierdoor een slecht imago.

Laat training of coachingtraject onderdeel uitmaken van een plan

Het is daarom van groot belang om een training of coachingtraject onderdeel uit te laten maken van een plan. Dit hoeft helemaal geen ingewikkeld plan te zijn. Hiermee voorkom je dat training en coaching lukraak en onnodig wordt ingezet en is de kans vele malen groter dat er wat met het geleerde wordt gedaan. De medewerker voelt zich serieus genomen en zal meer tevreden zijn.

Nieuwsbrief
De laatste artikelen van Kirala in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deactro BV