Interim Management

Bedrijven vaak in de fout bij ontslag

Begeleiding ontslag

Ontslagaanvragen worden vaak slecht voorbereid’, meldt het UWV Werkbedrijf eind 2009 in de media. Vooral MKB-bedrijven zijn volgens het UWV Werkbedrijf slecht op de hoogte van ontslagprocedures.
Een ontslagprocedure is voor de werkgever en werknemer meestal een onaangename kwestie, laat staan als het financieel en in tijd uit de hand loopt. Het is dan ook zaak om als werkgever een ontslag goed voor te bereiden en op tijd deskundig advies in te winnen. Een zorgvuldig verlopen ontslagprocedure neemt veel onrust weg bij de achterblijvende werknemers en is goed voor het imago van de organisatie.

Top 7 meest voorkomende valkuilen bij ontslagzaken:

  1. Alternatieven voor ontslag zijn onvoldoende onderzocht;  
  2. Collectief ontslag (20 of meer ontslagen) is niet bij de vakbonden gemeld;  
  3. Ontslagaanvraag is onvoldoende onderbouwd;  
  4. Verkeerde medewerkers worden voorgedragen voor ontslag door onjuiste afspiegeling;
  5. Medewerkers die niet goed functioneren, bij reorganisatie voordragen voor ontslag, terwijl ze er volgens de regels niet voor in aanmerking komen;
  6. Functies opheffen en medewerkers laten solliciteren op ‘nieuwe’ functies die bijna gelijk zijn aan de oude;
  7. Onvoldoende of geen nazorg voor boventallig personeel, waardoor de indruk kan ontstaan dat het om ‘kennelijk onredelijk ontslag’ gaat.

Reden ontslag en ontslagregels

Belangrijk is de vraag: ‘Wat is de reden van het ontslag?’ Is er sprake van disfunctioneren, ontslag door reorganisatie, bedrijfseconomische reden, is er sprake van een collectief ontslag of ontslag na twee jaar ziekte? Elke situatie heeft zijn eigen ontslagregels.

Het is van belang de werknemer goed te behandelen. Meldt het ontslag altijd in een persoonlijk gesprek en leg duidelijk uit:

 

Deskundige begeleiding bij ontslag

Leg het gesprek en de gemaakte afspraken goed vast op papier. Door de werknemer ook juridische ondersteuning aan te bieden weet de werknemer dat hij/zij door zijn werkgever goed behandeld wordt. Het ontslag kan hierdoor soepeler verlopen. Kirala biedt deskundige begeleiding bij ontslag en heeft contact met verschillende goede advocatenbureaus die voor een afgesproken bedrag de werknemer kunnen ondersteunen. Het kan je als werkgever veel ellende en kosten besparen.

Nieuwsbrief
De laatste artikelen van Kirala in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deactro BV