Interim Management

Deeltijd-ww verlengd voor nieuwe aanvragen

Werkgevers kunnen tot 1 juli 2011 deeltijd-ww aanvragen voor hun personeel. De deadline was 1 april 2010. Alleen bedrijven die nog niet eerder gebruikt maakten van de regeling kunnen deeltijd-ww aanvragen.

Het kabinet heeft 85 miljoen euro extra uitgetrokken voor maartregelen op de arbeidsmarkt, waarvan 70 miljoen voor de deeltijd-ww. "Want", zegt minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: "Ook een demissionair kabinet moet doen wat nodig is om de schade te beperken".

Na 1 juli 2011 wordt er 2011 wordt er geen geld meer uitgekeerd aan nieuwe gevallen. Ook zijn bedrijven die al eerder gebruik hebben gemaakt van deze regeling uitgesloten 'om te voorkomen dat bedrijven reorganisaties uitgestellen', aldus Donner.

Aan de verlenging van de deeltijd-ww wordt niet de voorwaarde gekoppeld dat bedrijven hun bonussen en lonen moeten matigen. Donner heeft dit overwogen, maar heeft dit niet doorgevoerd omdat de sociale partners vreesden de cao’s te moeten openbreken.

Verder heeft het kabinet 12 miljoen euro uitgetrokken om de scholingsmaatregelen te verruimen. Werkgevers krijgen een bonus om werknemers om te scholen, mits zij die werknemer binnen drie maanden, nadat hij zijn baan heeft verloren, in dienst neemt.

Ook stelt het kabinet 2 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van 'werk-naar-werktrajecten'. Dit is een experiment waarin werkgevers werknemers binnen de regio weer tijdig naar een nieuwe baan proberen te begeleiden.

Nieuwsbrief
De laatste artikelen van Kirala in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Deactro BV